Tuesday, June 17, 2008

BiDaDaRi SYuRGa

Mereka sangat cantik, memiliki suara-suara yang indah dan berakhlak yang mulia. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan siapa pun yang melihat diri mereka pasti akan digelitik kerinduan kepada mereka, seakan-akan dia sudah melihat secara langsung bidadari-bidadari itu. Siapapun ingin bertemu dengan mereka, ingin bersama mereka dan ingin hidup bersama mereka.

Semuanya itu adalah anugerah dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala yang memberikan sifat-sifat terindah kepada mereka, yaitu bidadari-bidadari syurga. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala menyifatkan wanita-wanita penghuni syurga sebagai kawa’ib, jama’ dari ka’ib yang bermaksud gadis-gadis remaja. Yang memiliki bentuk tubuh yang merupakan bentuk wanita yang paling indah dan sesuai untuk gadis-gadis remaja. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala menyifatkan mereka sebagai bidadari-bidadari, kerana kulit mereka yang indah dan putih bersih.

Aisyah RadhiAllahu anha pernah berkata: “warna putih adalah separuh keindahan”

Bangsa Arab biasa menyanjung wanita dengan warna putih. Seorang penyair berkata:

Kulitnya putih bersih ghairahnya tiada diragukan
laksana kijang Makkah yang tidak boleh dijadikan buruan
dia menjadi perhatian karena perkataannya lembut
Islam menghalanginya untuk mengucapkan perkataan jahat

Al-’In jama’ dari aina’, maksudnya wanita yang matanya lebar, yang berwarna hitam sangat hitam, dan yang berwarna puith sangat putih, bulu matanya panjang dan hitam. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala menyifatkan mereka sebagai bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik, iaitu wanita yang mempunyai semua kecantikan lahir dan batin. Ciptaan dan akhlaknya sempurna, akhlaknya baik dan wajahnya cantik menawan. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala juga menyifatkan mereka sebagai wanita-wanita yang suci.

Firman ALLAH Subhanahu wa Ta’ala, yang bermaksud: “Dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci.” (QS: Al-Baqarah: 25)

Makna dari Firman diatas adalah mereka suci, tidak pernah haid, tidak buang air kecil dan besar serta tidak kentut. Mereka tidak diusik dengan urusan-urusan wanita yang menggangu seperti yang terjadi di dunia. Batin mereka juga suci, tidak cemburu, tidak menyakiti dan tidak jahat. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala juga manyifatkan mereka sebagai wanita-wanita yang di simpan di dalam rumah. Maksudnya mereka hanya berhias dan bersolek untuk suaminya. Bahkan mereka tidak pernah keluar dari rumah suaminya, tidak melayani kecuali suaminya. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala juga mensifati mereka sebagai wanita-wanita yang tidak liar pandangannya. Sifat ini lebih sempurna lagi. Oleh karena itu bidadari yang seperti ini diperuntukkan bagi para penghuni dua syurga yang tertinggi. Diantara wanita memang ada yang tidak mahu memandang suaminya dengan pandangan yang liar, kerana cinta dankeredhaanya, dan dia juga tidak mahu memandang kepada laki-laki selain suaminya.

Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair: Ku tak mau pandanganmu liar ke sekitar jika kau ingin cinta kita selalu mekar.

Di samping keadaan mereka yang di puja di dalam rumah dan tidak liar pandangannnya, mereka juga merupakan wanita-wanita gadis, berghairah penuh cinta dan sebaya umurnya.

Aisyah RadhiAllahu anha, pernah bertanya kepad Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam,“Wahai Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam, andaikata engkau melewati kawasan rumput yang pernah dijadikan tempat menggembala dan kawasan rumput yang belum pernah dijadikan tempat mengembala, maka dimanakah engkau menempatkan unta gembalamu?”

Baginda menjawab,”Di tempat yang belum dijadikan tempat gembalaan.”

(Ditakhrij Muslim) Dengan kata lain, beliau tidak pernah menikahi perawan selain dari Aisyah.

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bertanya kepada Jabir yang menikahi seorang janda, yang artinya: "Mengapa tidak engkau nikahi wanita gadis agar engkau boleh mencandainya dan ia pun mencandaimu?” (Diriwayatkan Asy-Syaikhany)

Sifat bidadari penghuni syurga yang lain adalah Al-’Urub, jama’ dari al-arub, yang bermaksud mencerminkan rupa yang lemah lembut, sikap yang wajar, perlakuan yang baik terhadap suami dan penuh cinta. Ucapan, tingkah laku dan gerak-geriknya sangat sopan.

Al-Bukhary berkata di dalam Shahihnya, “Al-’Urub, jama’ dari tirbin. Jika dikatakan, Fulan tirbiyyun”, ertinya Fulan berumur sebaya dengan orang yang dimaksudkan. Jadi mereka itu sebaya umurnya, sama-sama masih muda, tidak terlalu muda dan tidak pula tua. Usia mereka adalah usia remaja. ALLAH Subhanahu wa Ta’ala menyerupakan mereka dengan mutiara yang terpendam, dengan telur yang terjaga, seperti Yaqut dan Marjan. Mutiara diambil kebeningan, kecemerlangan dan kehalusan sentuhannya. Putih telor yang tersembunyi adalah sesuatu yang tidak pernah dipegang oleh tangan manusia, berwarna puith kekuning-kuningan. Berbeza dengan putih murni yang tidak ada warna kuning atau merehnya. Yaqut dan Marjan diambil keindahan warnanya dan kebeningannya.

Semoga para wanita di dunia ini mampu memperoleh kedudukan untuk menjadi Bidadari-Bidadari yang lebih mulia dari Bidadari-Bidadari yang tidak pernah hidup di dunia ini. Wallahu A’lam...

No comments: